z ŻYCIA wzięte

Ruszyła lawina…możesz skorzystać Frankowiczu

Do sądów rejonowych oraz okręgowych wpłynęło już 7,5 tys spraw w ostatnim kwartale 2019, czyli w zaledwie 3 miesiące więcej niż przez cały rok 2018. Zapewne już wiesz, że zawdzięczamy ten stan TSUE. Jednak pozwól, że w telegraficznym skrócie przypomnimy jak to się stało. Warszawski sąd miał wątpliwości prawne, dlatego skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne, z prośbą o wykładnię unijnego prawa w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Wydane 3 października orzeczenie zdecydowało, że nieuczciwe warunki umów dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego, zatem prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Szybko pojawiły się pierwsze KORZYSTNE dla Frankowiczów WYROKI

pisaliśmy o tym już w zeszłym miesiącu, jednak ostatnio pojawiła się ciekawostka.
W jednym z wyroków sąd uznał, że ostrzeżenie pośrednika, że rata kredytowa może wzrosnąć o 20% okazało się NIEWYSTARCZAJĄCE, ponieważ „jakby” zapomniał dodać, że 3 lata wcześniej frank był droższy o 50%. Zatem przewidywanie kursu i wizji wzrostu o niewielki procent nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Sędzia Kamil Gołaszewski powiedział, że „nie wystarczy blankietowe oświadczenie konsumenta, że liczy się z ryzykiem, ale jego uczciwe przedstawienie” – pisze Rzeczpospolita. Być może również w związku z tym, pojawiła się nowa szansa:

zamiast straszenia banków – UGODY

W obecnej sytuacji banki muszą poważnie rozważyć możliwość ugody z klientami, na znacznie lepszych warunkach niż oferowały do tej pory. Zasadniczym powodem jest LAWINA komentarzy oraz opinii szeregu zacnych instytucji. Zaczynając od złożonego przez Stowarzyszenia SBB do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia o nieuczciwych praktykach banku – o czym wspominaliśmy w komfortowym przeglądzie prasowym.  Poprzez opinię Rzecznika Finansowego, czyli państwowy urząd, którego zadaniem jest m.in. reprezentowanie interesów kredytobiorców i ubezpieczonych – zajął stanowisko. Zdaniem rzecznika banki nie mogą domagać się, by frankowicze płacili tzw. opłatę za korzystanie z kapitału w sytuacji, gdy sąd uzna umowę za nieważną z uwagi na zastosowanie w niej klauzul niedozwolonych. Innymi słowy bank zyskałby więcej na opłacie za korzystanie z kapitału niż z samego kredytu. Rzecznik Finansowy stawia sprawę jasno – skutkiem zapłaty za korzystanie z kapitału byłoby wytworzenie sytuacji, w której przedsiębiorca stosujący tzw. klauzule zakazane nie tylko nie poniósłby negatywnych skutków czy konsekwencji, ale uzyskałby nawet większą korzyść. Zatem straszenia banków są sprzeczne z przepisami prawa krajowego.
Kończąc na wydanym stanowisku UOKiK – również uznał, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, a skutki wyroku odnoszą się do każdej umowy zawierającej klauzule niedozwolone.
W obliczu tak szybkich reakcji z wielu stron jest duża szansa na to, że banki faktycznie i poważnie rozważą nowe ugody, co znacznie przyspieszy odzyskiwanie pieniędzy przez Frankowiczów. Na chwilę obecną w każdym piśmie i zgłoszeniu doszukują się „błędów proceduralnych”, co w praktyce uniemożliwia frankowiczom samodzielne starania o sprawiedliwość. Tylko doświadczeni prawnicy są w stanie przygotować wnioski i dokumentację w taki sposób, by nie budziły żadnych wątpliwości w oczach banków. O tego typu sytuacji pisaliśmy w artykule perypetie frankowiczów, czyli jak nie zwariować w gąszczu formalności. Natomiast w bieżących publikacjach pojawiają się „ciekawe”…

OSTRZEŻENIA

Wypowiedzi prawników, którzy ostrzegają przed wszystkimi innymi prawnikami. Zatem już pojawia się opcja „utrudniania” frankowiczom wyboru prawnika czy kancelarii. Jednak najciekawsze w tym aspekcie jest to, że ostrzegająca Pani Prawnik w dopisku pod nazwiskiem dodaje „prowadzi kilkaset spraw frankowiczów”.
Czy to możliwe, by jedna osoba była w stanie rzetelnie obsłużyć i poprowadzić taką ilość spraw?
Pozostawimy to pytanie bez naszego komentarza.
Dodamy jedynie, że nasz Zespół to kilkadziesiąt wykwalifikowanych prawników i dlatego prowadzimy kilkaset spraw.

Z ukłonami
Prawnicy Frankowiczów

Komfortowy przegląd prasowy, czyli bez reklam i wyskakujących okienek.

Poprzedni wpis

Komfortowy przegląd prasowy 2, czyli bez reklam i wyskakujących okienek.

Następny wpis

Polecane wpisy

Komentarze

Komentowanie wpisu nie jest dostępne.