z ŻYCIA wzięte

Frankowicze w obliczu kryzysu

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju niekorzystnie wpłynęła niemal na wszystkie gałęzie gospodarki. Wprawdzie wpływ epidemii na sytuację gospodarczą Polski ocenić będzie można całościowo dopiero po zakończeniu epidemii, to już teraz można stwierdzić, że kryzys gospodarczy wywołany epidemią dotknął w sposób bardzo dotkliwy Frankowiczów.

W przypadku Frankowiczów sytuacja jest tym bardziej trudna, gdyż jest to już kolejny kryzys gospodarczy mający wpływ na wysokość ich zobowiązań. Frankowicze nieustannie są narażeni na nieograniczone ryzyko walutowe, którego praktycznie nie są w stanie jakkolwiek zabezpieczyć. W czasie, gdy Frankowiczom udzielane były kredyty, frank szwajcarski uchodził za jedną z najstabilniejszych walut, zaś oferty kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego wydawały się wtedy bardzo korzystne. Na skutek kolejnych kryzysów gospodarczych, a w końcu wobec „uwolnienia” kursu franka szwajcarskiego w dniu 15 stycznia 2015 r., kurs franka szwajcarskiego wzrósł w niektórych przypadkach o 100%, a wysokość rat kredytowych się  podwoiła. Tym samym, mimo to, że Frankowicze na spłatę kredytu przeznaczają dwukrotnie więcej środków z domowego budżetu niż to planowali w chwili zawarcia umowy kredytu, to ich zadłużenie z tytułu kredytu nie maleje, a rośnie. Po drugie na trudną sytuację Frankowiczów wpływ może mieć także niestabilność ich dochodów ze względu na pandemię. Nawet jeśli dochody części Frankowiczów utrzymują się na poziomie sprzed marca 2020 r., to rozpowszechniane obawy i spekulacje dotyczące globalnego kryzysu gospodarczego budzą niepokój u prawie wszystkich.

Co można zrobić?

Wobec tego, że żadnego z czynników wpływających na sytuację finansową Frankowiczów nie można ustabilizować w perspektywie długoterminowej, wydawać się może, że jest to sytuacja bez wyjścia. Przyjęcie takiego stanowiska jest najgorszym z możliwych rozwiązań.  Zdecydowanie nierozsądnym wydaje się być bierne oczekiwanie na poprawę sytuacji gospodarczej oraz na obniżenie kursu waluty CHF. Dlatego też proponujemy Państwu przyjęcie zupełnie innej postawy, a mianowicie podjęcie walki o swoje pieniądze.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w pierwszej chwili taki pomysł może budzić wątpliwości, dlatego poniżej postaramy się przekonać Państwa do słuszności takiej decyzji.

Dlaczego warto?

Po pierwsze, zapada coraz więcej korzystnych dla Frankowiczów wyroków sądowych. Linia orzecznicza w sprawach Frankowiczów ulega ujednoliceniu. Ze względu na to, że umowy kredytu zawierane były przez banki w oparciu o wzorce umowne posiadające bardzo zbliżoną treść, w tym tożsame klauzule abuzywne, korzystne wyroki dla poszczególnych Frankowiczów można traktować jako zwiastun kolejnych wygranych. W ostatnim kwartale, w sprawach, w których wówczas wydano wyrok, 90% spraw zakończyło się wygraną kredytobiorców. Tym samym ryzyko niepowodzenia zmniejsza się z miesiąca na miesiąc.
Drugim argumentem uzasadniającym, dlaczego warto walczyć o swoje pieniądze jest sytuacja epidemiologiczna w kraju i związane z nią bliżej nieokreślone ryzyko niekorzystnych zmian w gospodarce, które mogą mieć przełożenie na zatrudnienie lub wysokość dochodów kredytobiorców. Zakwestionowanie umowy kredytu jest jedyną opcją, która może spowodować zniknięcie lub zmniejszenie zobowiązania kredytowego. O tym jak korzystne jest to rozwiązanie świadczą poniższe przykładowe sytuacje naszych Klientów:

Przykład 1 – kredyt w wysokości 515 000 zł, którego saldo po 12 latach regularnego spłacania wynosiło 560 000 zł, czyli więcej niż zaciągnięta kwota. Walka zakończona wygraną sprawiła, że na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, nasi Klienci – Frankowicze już mogą spać spokojnie. Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna i dodatkowo zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę stanowiącą równowartość spłaconych przez nich rat w okresie objętym pozwem.
Przykład 2 – kredyt spłacony 6 lat temu w wysokości 240 000 zł, gdzie zaciągnięta kwota wynosiła 180 000 zł. Wygrana w sądzie sprawiła, że Nasi Klienci odzyskali 60 000 zł.

Te dwa krótkie przykłady stanowią realne dowody na to, że Frankowicze mogą odzyskać spokój, swoje pieniądze i zlikwidować ciężar kredytu frankowego, co w obecnych czasach może stanowić jeszcze większą wartość.

Więcej przykładów wygranych spraw oraz informacji dotyczących możliwości dochodzenia w postępowaniu sądowym przeciwko bankom znajduje się TUTAJ

Podsumowując, mimo obecnej trudnej sytuacji w kraju i na świecie, Frankowicze wciąż mogą podjąć działania w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, wytaczając powództwo przeciwko bankowi.

Tylko na przebieg pandemii nikt z nas nie ma żadnego wpływu, natomiast na problemy związane z kredytami frankowymi, każdy z nas ma ogromny i realny wpływ, wystarczy tylko  rozpocząć działanie.

Rekomendujemy > BEZPŁATNĄ ANALIZĘ PRAWNĄ SPRAWY
Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Prawnicy Frankowiczów

WYGRAJ z nami – tak jak ONI, czyli SUKCESY Prawników Frankowiczów.

Poprzedni wpis

Nieoczekiwany wpływ na konto Frankowicza

Następny wpis

Polecane wpisy

Komentarze

Komentowanie wpisu nie jest dostępne.